«EΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΣΤΑ «ΕΘΝΗ-ΚΡΑΤΗ» «ΦΡΟΥΡΙΑ ? ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΑΓΚΑΣ- ΜΕΡΟΣ Β’

Ποιό Το Μέλλον Τής Ενωμένης Ευρώπης καί Τών «Ανοιχτών Συνόρων» ?

Βράδυ 9 Νοεμβρίου 1989 . Διάβαζα Γιά Τίς Εξετάσεις τού Ε’Εξαμήνου Τής Νομικής Θεσσαλονίκης .Αν Θυμάμαι Ποινικό Δίκαιο . Από Τα Αγαπημένα μου . Εκείνο Το Βράδυ , στήν Τηλεόραση έδειχνε τίς αντιδράσεις , καί τήν Κινητικότητα στό Βερολίνο . Δυτικό – αλλά κυρίως στό Ανατολικό τότε . Οι κάτοικοι , μετά από 28 χρόνια -διαίρεσης τής Πόλης – καί βρίσκοντας ευεπίφορο έδαφος -από τήν «Ελαστικοπόιηση» Τής Σκληρότητας , σέ σχέση με τό θέμα -από τόν Μεταρρυθμιστή Γκορμπατζόφ ,αποφάσισαν να κινηθούν – καί να προσπαθήσουν να Περάσουν , εκεί πού ζούσαν , συγγενείς ,Φίλοι , ή Υπόλοιπα Μέλη τής Οικογένειας Τους .

Το Τείχος από Μπετόν των 45 Χιλιομέτρων -πού επί 28 χρόνια , από το 1961 – το οποίο Φυλάσσο-ταν -επί 28 χρόνια ,καί στοίχησε τήν Ζωή σέ 136 ανθρώπους -πού προσπάθησαν να μεταβούν από το Ανατολικό στό Δυτικό Βερολίνο , σήμερα έμοιαζε στόν Κόσμο αυτό «πολύ χαμηλότερο» -καί «λι-γότερο επικίνδυνο» . Οι Αρχές τής Ανατολικής Γερμανίας -ήδη αποδυναμωμένες – καί υπό τήν «χαλαρή» πλέον αντιμετώπιση τής Σοβιετικής Ηγεσίας – δέν άνοιξαν πύρ . Οι Πρώτοι Ανατολικο-γερμανοί πέρασαν , μετά από λίγο καί ΔυτικοΓερμανοί . Ευτυχώς δέν έπεσε ούτε 1 σφαίρα .Ολα Εξελήχθηκαν Ομαλά – καί Ειρηνικά . Σε Ενα Βράδυ -Μιά Διαιρεμένη Πόλη – Η Πρότελευταία στήν Ευρώπη ( Δυστυχώς Τελευταία – άν καί σύντομα μάλλον καί αυτή θα είναι Συνενωμένη – είναι η Λευκωσία -τών Αδερφών Κυπρίων ) Επανενώθηκε .

Ενα Χρόνο Μετά – στίς 3-10-1990 Επανενώθηκε καί Τυπικά Η Γερμανία .( Η Πρώην Ανατολι-κή μέ τήν Δυτική . ) Ετσι τό Προτελευταίο «ΤΕΙΧΟΣ» Στήν Ευρώπη Επεσε . Αναμένουμε κάτι αντίστοι-χο μέ Μιά Δίκαιη καί Λειτουργική Λύση -πού Θα Διαρκέσει καί Στήν Κύπρο .

Η Εξέλιξη αυτή τού 1989-1990 μέ Τήν Πτώση Τού Τείχους , σέ Συνδιασμό , μέ άλλα Προγενέστερα αλλά καί Μεταγενέστερα Χρονικά Σημαντικά Γεγονότα , όπως

α) Η Δημιουργία τής Ευρωπαικής Κοινότητας – 1951-1952 , Ως Ενσάρκωση καί Υλοποίηση Τού Οράματος Τού Γάλλου Υπ.Εξ. R.SCHUMAN ,

Β) Η Ενσωμάτωση τών Χωρών Τής Πρώην Σοβιετικής Ενωσης , καί Τής Βαλτικής στούς Ευρω-παικούς Θεσμούς , καί Στήν Ευρωπαική Ενωση

Γ) Η Συνθήκη Σένγκεν – αρχικά η Πρώτη Συνθήκη στίς 19-6-1990 ,μεταξύ Βελγίου , Ολλανδίας , Λουξεμβούργου , Γερμανίας καί Γαλλίας , -καί στή Συνέχεια Η Συνθήκη Σένγκεν 9-6-1997 ,πού σιγά σιγά περιελάμβανε καί Νέα Κράτη – Μεταξύ Αυτών καί Τής Ελλάδας ,πού διευκόληνε τήν Ελεύθερη Κίνηση , Ανθρώπων Εντός Τού Ευρωπαικού Χώρου ( Σένγκεν ) χωρίς Ελέγχους , αλλά καί

Δ) Η Δημιουργία Τού Κοινού Νομίσματος – πού Δημιουργούσε Ενα Κοινό Νόμισμα , γιά Οσους Το Υιοθετούσαν

ΦΑΝΤΑΖΑΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΜΙΑ ΗΠΕΙΡΟ -ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ

Κι έτσι Ολα Κυλούσαν Ηρεμα -ή σχεδόν Ηρεμα στό «Ηρεμο Λιβάδι» Τής Ευρωπαικής Ενωσης .Τουλάχιστον μέχρι τίς Αρχές Τού 2010 .

Καί μέχρι Τότε Υπήρχαν κάποιες Σποραδικές Αντιφωνίες καί Αντιλογίες , σέ σχέση κυρίως μέ τήν Λειτουργία καί Τίς Δομές Τής Ευρωπαικής Ενωσης – οί οποίες κυρίως ήταν οί εξής

  1. Η Ιδια η Συμμετοχή σε Μιά Ενωση Χωρών -γιά να Λειτουργήσει Προυπέθετε τήν «Εκχώ-ρηση» μέρους τής Εθνικής Κυριαρχίας ,μέ τήν έννοια τήν Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων Νομο-θέτησης -από τα Εθνικά Κοινοβούλια πρός Τα Οργανα Τής Ενωσης -κυρίως στό Ευρωπαικό Κοινοβούλιο . Ενα Μεγάλο Μέρος τής Νομοθεσίας , ήταν πλέον «Ενσωμάτωση» Κοινοτικών /Ευρωπαικών Οδηγιών .
  2. Γιά τα Κράτη πού Υιοθετούσαν τό Ευρώ -αυτό είχε καί Μιά Επιπλέον Εκχώρηση Αρμοδιό-τητας , τήν Εκδοση Νομίσματος καί Τήν Ασκηση Νομισματικής Πολιτικής ( Εκδοση Χρή-ματος , Αύξηση /Μείωση Επιτοκίων ) . Καί Είδαμε πόσο Σκληρά Πλήρωσε η Χώρα μας -ήδη από το 2010 -πού μπήκε σε Κύκλο Υφεσης -τή Μή Δυνατότητα Εκδοσης Νομίσματος καί Μείωσης Επιτοκίων .
  3. Οσο αυξάνονταν η ενσωμάτωση Νέων Χωρών στήν Ευρωπαική Ενωση καί στό EURO – τόσο άρχισε να μειώνεται «τό Βάρος Τής Ψήφου» -γιά Ολες Τίς Χώρες . Ηδη σιγά σιγά πήγαμε σε ένα Διευθυντήριο Γερμανίας – Γαλλίας , πού στήν Πορεία , έχει Πλέον Γίνει Η Ηγεμονία Τού Ενός Ισχυρού .                                                                                                                                            ΕΤΣΙ καί παρά Τίς Μεμονωμένες Φωνές Αντιλογίας κάποιων Ευρωσκεπτικιστών π.χ. Nάιτζελ Φάραζ ( Βρετανία ) ή κομμάτων πού κυρίων Φλέρταραν με τόν Χώρο τής Ακρας Δεξιάς ( π.χ. Κόμμα Λεπέν Γαλλία ) σχεδόν Ολα Βάδιζαν ΗΡΕΜΑ Στό Ηρεμο Λιβάδι Τής Ευρωπαικής Ενωσης .

Καί Ολα αυτά μέχρι το 2009 περίπου . Τότε κάποια «Σοβαρά» Βότσαλα άρχισαν να παίφτουν στήν ΗΡΕΜΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ . Οσο οι 2 βασικοί Πυλώνες – α) Η ΕΥΗΜΕΡΕΙΑ καί β) Η ΑΣΦΑ-ΛΕΙΑ , Βασιλεύαν στό Εσωτερικό τής Ενωσης -η Ενωση έδειχνε αρκετά Συμπαγής καί Σταθερή . Ομως από τότε

α) το 2009 , μετά τήν κρίση τής Lehmann Brother , στίς ΗΠΑ , Ο κύκλος τής Ηφεσης ,άρχισε να μειώνει καί Τήν Ανάπτυξη στήν Ενωση

β) Μιά Σειρά Χωρών , Ιρλανδία , Ισπανία , Ιταλία ( λιγότερο η Γαλλία ) καί στήν Συνέχεια Ελλάδα ,καί μετά Κύπρος . άρχισαν να εμφανίζουν πρόβλημα μέ το Υψος τού Χρέους τους . Ετσι η Ελλά-δα , η Ιρλανδία , καί η Κύπρος ( πού πρόσφατα βγήκε ) , αναγκάστηκαν επειδή δέν μπορούσαν να Χρη-ματόδοτήσουν τό Χρέος Τους -Μέσω τής Πώλησης Ομολόγων Τους -αναγκάστηκαν να Υπογρά-ψουν Μνημόνια Χρηματοδότησης . Μάλιστα στήν περίπτωση τής Ελλάδας καί Τής Κύπρου είχα-με καί Τήν Εμπλοκή στά «Ευρωπαικά» Θέματα ,πλέον καί τού ΔΝΤ . Μέσω τών Προγραμμάτων /Μνη-μονίων 1 , 2 καί 3 ( πρός το παρών -ήδη είχαμε Μείωση τού Ελληνικού ΑΕΠ – κατά 25% , αύξηση τής Ανεργίας στό 25% , καί Πτώση τών Τιμών Τών Ακινήτων -γύρω στό 45% .

Ολα αυτά άυξησαν Τίς Αντιθέσεις -καί έδωσαν ένα Αίσθημα Διαχωρισμού Τής Ευρώπης , ανά-μεσα στόν Πλούσιο Βορρά – καί Τόν Φτωχό Νότο . Μάλλιστα τότε έκανε καί Τήν Εμφάνιση Του ,καί Ο Ορος PIGS ( Πορτογαλία , Ιταλία , Ελλάδα , Ισπανία ). Καλύτερα να μή Μεταφράσω τόν Ορο «PIGS» Στα Ελληνικά -γιατί θα διαμαρτυρηθούν καί Οι Μουσουλμάνοι ( πού δέν τό τρώνε ) .

Ετσι , Ο Ενας από τούς 2 Πυλώνες Της Ευρωπαικής Ενωσης -Η ΕΥΗΜΕΡΕΙΑ – Αρχισε να Πα-ρουσιάζει Σοβαρές Ρωγμές . Αλλά Τουλάχιστον Εμενε Ανέπαφος καί Ισχυρός -Ο Δεύτερος Πυλώ-νας Τής Ευρωπαικής Ενωσης . Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ( Μεταξύ τών Χωρών Τής Ενωσης καί έτοι περαιτέρω   μεταξύ τών Χωρών Σέγκεν ) ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ .

Κι αυτός Ο Πυλώνας Ομως Τής Ενωσης , κυρίως καί με Αιτία ή Αφορμή τόν Θρησκευτικό Φοντα-μενταλισμό καί Τήν ΘρησκοΤρομοκρατεία – άρχισε κι αυτός Ο Πυλώνας -να εμφανίζει Ρωγμές . Βλέπουμε ήδη Χώρες Τής Ευρωπαικής Ενωσης -αλλά καί Χώρες τού Χώρου Σένγκεν

α) Αλλες από αυτές να επιβάλλουν καί πάλι Ελέγχους στά Σύνορα Τους , καί

β) Αλλες ( π.χ. Αυστρία , Τσεχία , Ουγγαρία ) να Ετοιμάζονται ή ήδη να ΟΡΘΩΝΟΥΝ ΤΕΙΧΗ . Αρχικά γιά να Διακόψουν καί Νά Μή Δέχονται Πρόσφυγες στό Εδαφος Τους ( παραβιάζοντας τήν Συνθήκη τής Γενεύης 1951 ) – αλλά προφανώς αργότερα γιά να Επαναφέρουν καί Τούς Ελέγχους γιά Υπηκόους Τής Ενωσης .

Η Ελλάδα ,όντας σέ Ενα «Πέρασμα» καί Ενα Γεωστρατηγικό σημείο / «Πέρασμα» από τήν Ανατολή Στήν Δύση -καί Εχοντας Ιστορικά καί Παραδοσιακά , μιά Ανθρωπιστική καί Ανεχτική Στάση Ειδικά απέναντι στόν αδύναμο συνάνθρωπο μας Πού πάσχει -κινδυνεύει -άν Τελικά κλείσουν τα Ευρωπαικά Σύνορα ( Οριστικά ), να «μείνει μέ Τόν Μουτζούρη Στό Χέρι» ! Είδομεν . Τουλάχιστον επιδείξαμε Πολιτισμό καί Ανθρωπισμό -καί αυτό Πολλές Φορές Μετράει . Μάλιστα Η Ειρωνία είναι ότι Τελικά στό «Προσφυγικό» Είμαστε Οι Πιό Στενοί Σύμμαχοι τής Γερμανίας -καί τήν Εως Τώρα «Πολιτική στό Προσφυγικό» μέ τήν Καγκελάριο ( άρα Ιστορικά δέν πρέπει να «βρίζεις» κάποιον πού στήν Πορεία Μπορεί να βρεθεί Σύμμαχος Σου ) .

Ολα αυτά σε συνδιασμό

α) Με τό Οτι η Πολωνία -δήλωσε πώς δέ θα δεχτεί ούτε τούς 1420 Πρόσφυγες -πού τίς αναλογούν από τήν Πρόσφατη Συμφωνία ΕΕ- Τουρκίας

β) Η Ουγγαρία προανήγγειλε Δημοψήφισμα -γιά τό άν δεχτεί τούς 1500 Πρόσφυγες -πού Τής Αναλογούν . Περιμένει κανείς να βγεί το Ναί ?

γ) Η Φινλανδία – πού έχει εκδηλώσει Πρόθεση -να Διαξαγάγει Δημοψήφισμα γιά τήν Παραμονή ή μή Τής Χώρας στό EURO , καί

δ) Η Μεγάλη Βρετανία ( Αγγλία ) -πού ήδη έχει Εξαγγείλει Δημοψήφισμα -γιά Τήν Παραμονή ή Οχι Στήν Ευρωπαική Ενωση . Αυτή τή Στιγμή 44% είναι ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ – καί 42% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑ-ΡΑΜΟΝΗΣ . (Αν καί Η Πρόβλεψη μου είναι ότι Οριακά , 51-52% Θα επικρατήσει Η Παραμονή στήν Ε.Ε. . Ειδικά τώρα πού εξασφάλισε μεγάλες παραχωρήσεις καί «Παρεκλήσεις» γιά να Παραμείνει .

Ολα αυτά πού αποτελούν 2 βασικές Ρωγμές – Κυρίως Στούς ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ – Δημιουργίας Της Ευρωπαικής Ενωσης – ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ . Η Αποψη μου -καί Πρόβλε-ψη μου είναι πώς Αργα ή Γρήγορα θα Οδηγήσουν

α) Είτε Σε Χαλαρώτερη Ενωση , είτε

β) Σε Περιφερειακές Ενώσεις ( π..χ ΓΕΡΜΑΝΙΑ , ΟΛΛΑΝΔΙΑ , ΒΕΛΓΙΟ , ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ , ΔΑΝΙΑ )  ( ΙΤΑΛΙΑ , ΙΣΠΑΝΙΑ , ΓΑΛΛΙΑ ) ( Χώρες Βίζενγράντ ΤΣΕΧΙΑ , ΟΥΓΓΑΡΙΑ ,ΠΟΛΩΝΙΑ ,ΣΛΟΒΑΚΙΑ σύν η ΑΥΣΤΡΙΑ ), Μέ Προοπτική καί Τάση Αντισυσπείρωσης , καί Δημιουργία ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ .

Αυτό Σημαίνει ότι Αργά Η Γρήγορα ΝΕΑ ΤΕΙΧΗ – Θα κτισθούν Μεταξύ Τών Χωρών Τής Σημερι-νής Ευρωπαικής Ενωσης – Καί άν επικρατήσουν σε Κάποιες Χώρες Ακραία Δεξιά , Η Εθνικιστικά Κόμμα-τα ίσως τα Τείχη Γίνουν Κάστρα .

Ετσι καί γιά Τόν Λόγο Αυτό ΚΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΕΛΛΑΔΑ -Πρέπει να Ισχυροποιεί ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ – ΜΕ ΦΙΛΕΣ – ΑΛΛΑ καί μέ Ομόδοξες Χώρες , ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΔΥΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ !

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΑΓΚΑΣ

ΘΕΣ-ΝΙΚΗ 28-3-2016

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s